Hjem

 

Gå til «om Bygget» for å følge prosessen

3d

Husets grunnidé

Huset er tenkt som et instrument for å oppleve omgivelsene og for å bevege seg fra flaten nederst på tomten opp til ryggen ved jordet.

 

Bygningskroppen er delt i to;

en nedre del på flaten og en øvre del som klatrer oppover i et skrånende skoglandskap, med flere nivåer.

Mellom disse ligger en trapp som fører inn i boligen.

Huset hviler på to forstøtningsmurer og punktfundamenter av betong.

Over betongen ligger huset som et trevolum der yttervegger, dekker og tak er i skrudde massivtreelementer,

utviklet spesielt for dette huset i samarbeid med Norsk Massivtre.